mobil-telefon mobil-whatsapp
 

Breast augmentation surgery

Ameliyat öncesi ilk muayene esnasında, hastanın mevcut meme dokusu, memede sarkıklık olup olmadığı, göğüs duvarı yapısı ve çapı değerlendirilir. Hastanın beklentileri ve yukarıda belirlenen özellikler ışığında; hastanın ameliyat için uygun bir aday olup olmadığı, konulacak protezin tipi ve büyüklüğü, bu protezin yerleştirileceği plan ve yapılması planlanan kesinin yerine karar verilir. Eğer meme küçüklüğü ile birlikte sarkıklıkta varsa meme protezi ile göğüsler büyütülürken aynı anda meme dikleştirme ve toparlama da yapılır.

Breast surgeries are performed with general anaesthesia. The operations take approximately 1.5 – 2 hours. There are 2 types of breast prostheses, those filled with silicone gel or saline solution (saltwater). The external side of breast prosthesis consists of silicone material. The surface of these prostheses whose geometrical shapes can be round or drop shaped, can be straight or rough. Dur-ing the first examination, your doctor will decide the most suitable type and size of prosthesis for you, under your wishes, and the current situation of your breast tissue and chest wall.

Meme büyütme ameliyatlarında, protezi yerleştirmek üzere yapılan kesi 3 farklı yerden yapılabilir:
1) Meme altı kıvrımından
2) Meme başı çevresinden
3) Koltuk altından

The location of the incision can be different individually, according to patient’s wishes and anatomy, the type of the prosthesis to be placed and the surgeon’s preference.

Göğüs büyütme ameliyatlarında protez ya hemen meme dokusunun altına (subglandüler) ya da meme dokusunun altında olan kasın altına (subpektoral ya da dual plan) konulabilmektedir.
Protezin yerleştirileceği plan seçilirken hastanın mevcut meme dokusu ve deri kalınlığı, memede sarkıklık olup olmadığı ve hastanın kişisel tercihleri önemlidir. Özellikle memede sarkıklık durumunda yapılacak ayrıntılı muayene ve ölçümler sonucunda bu sarkıklığın derecesine göre sadece protez ile düzeltilip düzeltilemeyeceği belirlenir. Eğer memede sarkma problemi varsa silikon protez ile meme büyütülürken aynı anda meme dikleştirme ve toparlama ameliyatı da gerçekleştirilir.
Ameliyattan sonra küçük bir pansuman yapılır ve hastaya sutyen giydirilir. Bu ameliyattan sonra 3 hafta süreyle ağır eşya kaldırılmaması ve özellikle ilk günlerde kolların yukarıya kaldırılmaması önerilmektedir.

meme-buyutme

Are Breast Prostheses Safe?

Meme protezlerinin markaları çok önemlidir. Ameliyat öncesinde doktorunuzla görüşmeniz esnasında hangi marka protez konulacağı hakkında bilgilendirilirsiniz ve ameliyat sonrası protezin seri numaralarının da olduğu protez kartlarının size verilmesini istemelisiniz.

What is the Minimum Age for Breast Augmentation Surgeries?

For breast augmentation surgeries, patients must be older than puberty period ages, also breast development must have been completed and it should be observed that the breasts have not grown anymore for at least 2 years. The surgery can be performed after approximately the age of 19-20.

Is it Possible to Get Pregnant or Breastfeeding After the Breast Augmentation Surgery?

Having breast prostheses is not a problem for pregnancy or breastfeeding. However, it is recom-mended not to get pregnant after the surgery for completion of the recovery process for about 6 months.

When Can I Do Sports After the Surgery?

All sports activities must be stopped for 2 weeks. After this period, you can start some exercises like walking. Patients who have submuscular protheses should avoid doing heavy exercises like upper body and arm movements for about 6-8 weeks.

What are the Possible Undesirable Situations After the Surgery?

The risk of bleeding and infection which can be seen after any surgery, is also valid for the breast augmentation surgeries. In case of the infection situation, you should be treated for a while with antibiotics. If there is no response to antibiotics treatment, the prostheses may need to be re-moved. Capsule contracture is the most important complication in breast prosthesis surgeries. Normally, breast prostheses are covered by a shell capsule. In a very small percentage, breast pros-theses are compressed by the thickened shell and their shape may be deformed. This situation is called capsule contracture and it may be necessary to remove this capsule with a new surgery and the prostheses may rarely be replaced.

Can the Breast Prostheses Damage the Breast Skin with Cracks?

Although this complication is theoretically possible; it may rarely be seen because the plastic sur-geons choose the suitable prostheses for the patient’s body structure and the elasticityof the breast skin.

Is it Possible to Benefit from SGK for Breast Augmentation Surgeries?

Breast augmentation is an aesthetic intervention and it is not possible to benefit from SGK.

In breast augmentation, fat injections have been used in recent years. Fat injection allow more limited and small amounts of augmentation, and the fat which is taken from body with liposuction is placed to the breast. However, some of the placed fat should be expected to be lost in a while.

Meme büyütme de son yıllarda yağ enjeksiyonları tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Yağ enjeksiyonları daha sınırlı ve küçük miktarlarda büyütme yapmaya imkan tanır ve vücuttan liposakşın ile alınan yağ memeye aktarılır. Ancak aktarılan bu yağların zamanla bir miktar kaybedilmesi beklenmelidir.

Is There any Problem During Mammography Examination After Having Breast Augmentation with Silicone Implant?

Routine breast controls, mammography and ultrasonography of the patients who have breast pros-thesis can be performed by expert physicians without any problem.

form-top-yazi-ing

    - Fields marked with an asterisk (*) are required
    - Your information keep privately.
    - Your information won't shared.

    Tags :

    Share this post on social media!